Bilgilendirme

Koordinatör Hesapları Hakkında


Koordinatör Hesapları Hakkında Bilgilendirme

Koordinatörler ve koordinatör yardımcıları app.evdekal.omu.edu.tr üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirler.

Tanımlandıkları birimlerin dönem içinde açılan derslerini görebilir ve her bir ders için haftalık rapor oluşturabilirler. Ders listesi UBS sisteminde tanımlı olan listedir. Listede rapor oluşturulabilecek dersler tanımlanmıştır. 5i dersleri, UZEM ders portalları (LMS Sistemleri) üzerinden yürütüldüğü için bu derslere ait rapor oluşturulamaz. Durumla ilgili derslerin karşısında açıklama bulunmaktadır.

Koordinatörler için iki farklı türde rol tanımlanmıştır. Koordinatör ve koordinatör yardımcı rolleri temelde aynı işlem ve yetkiye sahiptir. Koordinatör rolüne sahip kişilerin ekstra olarak tanımlı olduğu birime ve alt birimlerine koordinatör yardımcısı atama yetkileri bulunmaktadır.

Koordinatör ve koordinatör yardımcıları gönderilen listeler üzerinden sisteme yüklenmiştir. Bu hesaplar gerçek kişilere ait hesaplardır. Raporları oluşturan kişilerde anonimlik oluşmaması için koordinatör ve koordinatör yardımcısı olan kişiler, gerçek kişilerden oluşmak zorundadır. Sanal hesaplar için bu tanımlamalar yapılmamıştır. Sanal hesaplar ile kastedilen, UZEM tarafından Classroom üzerinden ders denetimlerini yapabilmek için açılan ve her fakülteye özel olarak tanımlanan UZEM Birim Koordinatörü hesaplarıdır.

Raporu oluşturma süreci;

Raporlar her bir ders ve dersi veren eğitimci için ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Raporda iki ana kontrolün yapılması istenmektedir. Koordinatörler, Classroom sistemi üzerinden senkron derslerin yüklü olup olmadığını ve AYVS sistemi üzerinde asenkron ders videolarının yüklü olup olmadığını kontrol etmelidir.

Rapor oluşturmak için yapılması gerekenler;

Koordinatör veya koordinatör yardımcısı app.evdekal.omu.edu.tr adresine girer. Sisteme giriş yapmak için "Classroom Üzerinden Giriş Yap" bölümünü kullanır. Giriş işlemi için @stu.omu.edu.tr uzantılı kişisel hesap kullanılmalıdır. Kişi, koordinatör olarak tanımlı ise giriş yaptıktan sonra karşısına çıkan ekranda sahip olduğu role göre aşağıdaki menüleri görüntüleyecektir.

Koordinatör;

 • Ders Rapor Oluştur
 • Oluşturulan Ders Raporları
 • Koordinatörlüklerim

 • Koordinatör Yardımcısı;
 • Ders Rapor Oluştur
 • Oluşturulan Ders Raporları


 • Ders Rapor Oluştur menüsü, tanımlı olduğu birime ait dersleri listeler. Her bir dersin karışında bulunan "Ders Raporları Görüntüle / Oluştur" butonu ile rapor oluşturabilir. Raporda dersin eğitimcileri, her eğitimci için oluşturulan raporlar ve ders ile ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu bir ekran görüntülenir.

  Dersin Classroom üzerinden denetlenebilmesi için gerekli olan UZEM koordinatör hesabı bilgisi gösterilmektedir. Bu hesabı kullanarak Classroom sistemine giriş yapabilir. Sayfa üzerinde Classroom ve AVYS ders detaylarına kolaylıkla ulaşmayı sağlayan iki adet buton bulunmaktadır. (AVYS ile ilgili ders detay butonu her zaman görünür olmayabilir. Bu durumda ilgili kişi o ders için AVYS sistemi üzerinden arama yapmalıdır.)

  Classroom ve AVYS sistemi üzerinden rapor oluşturulması istenen hafta için senkron ve asenkron ders videosu kontrolü yapan kişi, ilgili eğitimci seçiliyken sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Rapor Oluştur" butonunu kullarak ders raporunu oluşturabilir.

  Koordinatörler kendi alt birimlerindeki raporlara ulaşabilir ve raporlar üzerinden değişiklik yapabilirler.


  koordinator menusu

  koordinator raporlama ekranı

  koordinator yardım acıklaması

  rapor olusturma ekranı