Bilgilendirme

Senkron/asenkron eğitim uygulamaları


Senkron/asenkron eğitim uygulamaları

Dünyayı saran Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 1625’i ön lisans, 3959’u lisans, 1153’ü yüksek lisans ve 623’ü doktora olmak üzere toplam 7360 ders çevrim içi olarak oluşturulan sanal sınıflarda uzaktan eğitim yoluyla yürütülmektedir.

Sanal sınıflara web üzerinden veya mobil telefonlar ile katılım sağlanabilmektedir. OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi desteğiyle sürdürülen uzaktan öğretim programları ve ortak dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce, İş sağlığı ve Güvenliği) OMÜ öğretim yönetim sistemi (LMS) üzerinden verilmektedir.

Oluşturulan sanal sınıflarda bir günde ortalama 715 ders öğretim elemanları tarafından uzaktan öğretim yoluyla yapılmaktadır. Uzaktan eğitim yoluyla bahar yarıyılında verilen bir ders ortalama 2,8 saattir. Bu dersin 1.17 saatlik kısmı anlık olarak görüntülü ve sesli olarak yapılmaktadır. Dersin geri kalan kısmı ödev, soru-cevap, kısa sınav vb. gibi asenkron uygulamalarla tamamlanmaktadır.

OMÜ’de bir saatte ortalama 15500 öğrenci sanal sınıflarda uzaktan eğitim yoluyla eğitim almaktadır. Sanal sınıflarımızda pazartesi günleri 27927 öğrencinin katıldığı 710 saatlik, Salı günleri 48595 öğrencinin katıldığı 1235 saatlik, Çarşamba günleri 34692 öğrencinin katıldığı 882 saatlik, Perşembe günleri 35282 öğrencinin katıldığı 897 saatlik ve Cuma günleri 29500 öğrencinin katıldığı 750 saatlik anlık görüntülü ve sesli (senkron) dersler yapılmaktadır.
Sınav uygulamaları

OMÜ’de derslere ait dönem içi ölçme ve değerlendirmeler sanal sınıflarda video konferans, ödev, dosya hazırlığı, kısa sınav, sınav vb. gibi senkron veya asenkron uygulamalar ile yapılmaktadır. Üniversitemizin sağlık alanı dışındaki programlarında yılsonu/yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavları öğretim elemanları tarafından sanal sınıflarda senkron veya asenkron olarak mevcut akademik takvim dahilinde dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilen programa göre yapılacaktır. Ortak derslerin sınavları ve UZEM koordinasyonunda birim kurul kararları ile belirlenmiş dersler için yılsonu/yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavları UZEM’in çevrimiçi sınav sistemi üzerinden yapılacaktır. Sağlık alanındaki programlarda ve hazırlık sınıflarında yılsonu/yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavları ilgili birim yönetim kurulu tarafından ilan edilen programa göre yaz dönemi de dahil uygun zamanda koruyucu önlemler alınarak veya öğretim elemanları tarafından sanal sınıflarda senkron veya asenkron olarak yapılacaktır.

İlgili birim yönetim kurulunun kabul ettiği internet kaynaklı problemler, erişim sıkıntısı, sınav esnası teknik sorunlar vb. gibi mazeretler için, yönetim kurullarının belirlediği tarih ve saatte sanal sınıflar üzerinden öğretim elemanları tarafından mazeret sınavları dijital ortamda yapılacaktır.

Salgın sonrası eğitim-öğretime ilişkin planlamalar

Koronavirüs salgını sonrası dönemde eğitim öğretim faaliyetlerinde uzaktan öğretim ve yüz yüze eğitim birlikte kullanılacaktır. Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımı artırılarak teorik derslerin büyük oranda sanal sınıflarda uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi planlanmaktadır. Uzaktan eğitim yoluyla öğrenciler teorik bilgilerle donatılarak, öğretim elemanları ve öğrencilerin yüz yüze derslerde öğrenim kazanımlarında yer alan beceri ve yetkinliklere daha fazla odaklanmaları sağlanacaktır.